DrOmnibus

0

Praktyk i naukowiec. Od 18 lat w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie, pracowała również z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji w Kalifornii. Beneficjentka stypendium ISAAC Teacher in Residence. Założycielka Stowarzyszenia „Mówić bez słów”.

Pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Myślenicach z dziećmi upośledzonymi umysłowo, jak również
w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem terapii EEG biofeedback.

Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z wieloraką niepełnosprawnością, w tym

z osobami niemówiącymi – użytkownikami alternatywnych metod komunikacji. Konstruuje gry matematyczne, esuplementtroniczne książki, dynamiczne zadania z zakresu edukacji językowej.

Autorka projektu gry i pisma „Pluszaki Rozrabiaki”. Nauczyciel, reedukator, dziennikarz, a w dodatku wychowawczyni klasy I. Prowadzi terapię pedagogiczną z uczniami klas 0-3. Więcej informacji na www.autorbajki.com

W Fundacji Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych łączy dwie pasje: logopedię z hipoterapią, dbając o to, by zapewnić kompsuplementsowe wsparcie najmłodszych
z zaburzeniami.

Pedagog od 6 lat. Pracowała głównie w świetlicach środowiskowych, od 3 lat

w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie. Logopeda od 4 lat – prowadzi indywidualną terapię dla dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy.

Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi badania nad aspektami poznawczymi i motywacyjnymi gier edukacyjnych i tego, czy gry edukacyjne mogą skuteczniej uczyć w porównaniu do tradycyjnych metod nauczania.

Z wykształcenia psycholog sportu, z zamiłowania muzyk. Z branżą gier związany od 2001 roku jako dziennikarz, projektant i producent. Interesuje się psychospołecznymi aspektami gier i wirtualności, o czym pisze na swoim blogu www.bieronski.pl.