Skutki braku leczenia ran

0

Osoby te mają do czynienia z zawieszonymi zawodami, kontaktami społecznymi w stanie gotowości i życiem rodzinnym, o które trudno się zatroszczyć. Ponadto, jak wynika z badań,„ zespół post-Covid

”jest zjawiskiem rzadkim zarówno wśród osób poniżej 18 roku życia, a także powyżej 65 roku życia, a znacznie częściej wpływa na wiek funkcjonujący. Zwykły wiek osób, na które ma to wpływ, to 45 lat.

Boryka się z nim Zdrowie

Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn – stwierdził Daniel Sleat, współautor raportu. : „Długotrwałe skutki zakażenia stanowią poważne zagrożenie i wymagają oceny wraz z bardziej wszechstronnym wpływem ograniczeń anty-

Covid, zarówno pod względem finansowym, jak i zdrowotnym, ponieważ rządy federalne  Zdrowie ustalają następujące działania podjęte na działaniach kontrolnych na pobyt z dala od całkowitej blokady”..dobre samopoczucie jamy ustnej jest istotną częścią ogólnego dobrego samopoczucia jednostki. Usta, a także zęby pozostają w rzeczywistości częścią naszego ciała, stopniowo identyfikując tożsamość osobistą.

Choroby jamy ustnej to problem zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia, którego częstotliwość wzrasta. Patologie te mogą materializować się już w młodości, a mając dynamiczny i przewsuplementły kurs szkoleniowy, inaczej skutecznie leczone, wpływają na umiejętności relacyjne, psychologiczne, a także społeczne jednostki.

Boryka się z nim ZdrowieNajbardziej zniszczone grupy społeczne to te o obniżonym poziomie społeczno

-ekonomicznym, do tego stopnia, że ​​istnienie chorób zębów jest brane pod uwagę jako marker negatywnych skutków społecznych. W lipcu 2019 roku The Lancet wydał znaczący rekord: „Choroby zębów: ogólnoświatowa przeszkoda dla zdrowia publicznego” poświęcony badaniu tego tematu, który jest zwykle zaniedbywany w polityce zdrowia publicznego.

Album jest wynikiem współpracy między trzynastoma światowymi organizacjami szkolnymi. W pracach brali udział wybitni specjaliści z zakresu stomatologii zachowawczej i środowiskowej. Większość z nich staje się częścią THAT Collaborating Centers for Oral Health Nerequalities.

W tej pracy oceniono

Pierwotne patologie twardych, a także miękkich komórek jamy ustnej, z których pochodzą poszczególne rozdziały rekordu: 1) Podsumowanie patologii zębów 2) Epidemiologia 3) Oddziaływania na specyficzne, rodzinne, a także stopień społeczny 4)

Czynniki społeczne, a także przemysłowe. Naukowe wprowadzenie chorób zębów Próchnica zębów Próchnica jest przewsuplementłą chorobą zwyrodnieniową o wieloczynnikowej etiologii, wynikającą z naprzemiennych okresów demineralizacji, a także remineralizacji związanej z pH płytki bakteryjnej.

Spadek pH wynika z obecności bakterii kwaśnych i kwasotwórczych, które fermentują cukry spożywane w diecie. Uszkodzenie jamy zęba jest medycznym objawem choroby próchnicowej, którą w jej początkowej fazie, przy odpowiedniej bezpośredniej ekspozycji na związki fluorowe, można rozpoznać.

W rzeczywistości, fluor jest podstawą unikania próchnicy i jest wymagany dla wszystkich osób z całkowicie naturalnymi aspektami jamy ustnej.

Choroba dziąseł Zapalenie przyzębia jest przewsuplementłą chorobą zapalną tkanek podporowych części zębowej spowodowaną obecnością bakterii beztlenowych, na którą wpływają trzy główne kofaktory: wrażliwość gospodarza, zachowanie, a także czynniki ekologiczne.

Jeśli zostanie zaniedbana Zdrowie

Tytoń, a także choroby przewsuplementłe, takie jak cukrzyca, choroby układu krążenia, a także demencja, przyczyniają się do wzrostu zagrożenia chorobami dziąseł, które w początkowej fazie przejawiają się zapaleniem dziąseł, stosunkowo łatwą do naprawienia patologią  Zdrowie określaną przez krwawienie, obrzęk przyzębia, obrzęki, brak kieszonek przyzębnych.

Rozwija się w zapalenie przyzębia, nieodwracalną patologię rozpoznawaną przez radiologiczną utratę kości w widocznej utracie dodatku do penetracji, patognomoniczną oznakę kieszonki przyzębnej.

Jeśli zostanie zaniedbana ZdrowieRak zębów Rak jamy ustnej we wszystkich jego postaciach (warg, języka, gardła, a także jamy ustnej) jest coraz bardziej rozpowszechniony na całym świecie. Rak płaskonabłonkowy jest jedną z najczęściej występujących komórek rakowych jamy ustnej.

Głównymi elementami niebezpieczeństwa są palenie papierosów, a także tytoń, zwłaszcza spożywany (w rodzaju liści betelu), alkohol, a także przedstawiciele chorób zakaźnych. Jedną z najbardziej poszkodowanych kategorii są starsi mężczyźni o niskim poziomie społeczno-ekonomicznym.

Brodawczak zębów wywoływany przez HPV jest szczególnie typowy w populacjach o wysokich dochodach, zwłaszcza w młodszych.

Zdrowie publiczne w chorobach zębów Najnowsze badania epidemiologiczne pokazują, że informacje o nieleczonych próchnicy zębów mlecznych i stałych pozostają niezmienione w ciągu ostatnich trzydziestu lat, co utrudnia to, co jest postrzegane przez kulturę akademicką i pozaakademicką.

Informacje z 2017 roku potwierdzają, że bez leczenia próchnica zębów długotrwałych nadal jest najbardziej rozpowszechnionym stanem na świecie, dotykającym 34,1% populacji (nr 1) Patologia przyzębia W 2010 roku występowanie poważnych paradontozy wyniosło 10,8%, podczas gdy występowanie było 701 przypadków na 100 000 osób.

Brak elementów jamy ustnej Dodatkowo w 2010 r. Częstość utraty elementów jamy ustnej z powodu nieleczonej próchnicy lub patologii dziąseł wyniosła 2,4%, co stanowi spadek w porównaniu z 4,4% zarejestrowanym na taśmie w 1990 r. Komórki raka zębów W 2018 r.

Jedną z najbardziej dotkniętych

Liczba zgonów z powodu raka zębów na 100 000 osób było 2,8 mężczyzny i 1,2 kobiety. Kraje, które wywarły największy wpływ, to Melanezja, Azja Południowa, Indie i Sri Lanka.  Zdrowie Nierówności społeczno-ekonomiczne Wiele badań nadal potwierdza związek między patologiami jamy ustnej, a także wadami społeczno-ekonomicznymi.

  • W rzeczywistości ustalono, że doświadczenie trudności w początkowych latach życia jest silnie związane z istnieniem chorób zębów, które utrzymują się przez całe życie jednostki.
  • Zespoły zmarginalizowane i niepełnosprawne Osoby bezdomne, więźniowie, osoby tubylcze, niepełnosprawni, więźniowie mają zły stan uzębienia, a także większą potrzebę leczenia stomatologicznego niż reszta populacji.

Skutki chorób zębów na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym Obciążenie ekonomiczne patologii jamy ustnej W 2015 r. Na całym świecie bezpośrednie koszty chorób zębów wyniosły łącznie do 3567 mln dolarów, a koszty pośrednie do 188 mln dolarów.

Bez leczenia choroby jamy ustnej dodatkowo zwiększają koszty współistniejących chorób ogólnoustrojowych; jednym z najbardziej uderzających przypadków jest stan przyzębia, który zaniedbany podnosi koszty leczenia kontrolującego glikemię u chorych na cukrzycę.

W rzeczywistości uznaje się, że właściwe leczenie chorób przyzębia skutkuje odnowieniem specyfikacji stężenia glukozy we krwi. Dziecko Dyskomfort zębów występuje u 5-33% dzieci.

Jest młodzież z gospodarstw domowych o słabej kondycji społeczno-ekonomicznej.  to: zabiegi w podstawowym znieczuleniu dla najmłodszych (tylko możliwe w krajach o wysokich dochodach), opuszczone dni szkolne, intensyfikacja stylu życia. Koszt leczenia stomatologicznego wpływa na możliwość terapii w populacji słabszej społecznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj