DrOmnibus

0

Kompsuplementsowe narzędzie ABA  – ćwiczenia i statystyki

7000 zadań (36 gier) uczących dzieci  ze spektrum autyzmu (ASD) rozróżniać emocje, kolory, kształty, cyfry, zwierzęta i wiele innych kategorii. Zadania są oparte o Applied Behavioral Analysis (ABA) i pozwalają rozwijać kluczowe zdolności, takie jak umiejętności językowe, koncentrację czy rozumienie

Motywacja dziecka do terapii

Mechanizm podpowiedzi i atrakcyjny, kolorowy interfejs zaprojektowano specjalnie dla dzieci z autyzmem, by wspomóc ich rozwój i efekty terapii. Wbudowany w aplikacji system wzmocnień w postaci zachęt głosowych i tabliczki żetonowej, która pozwala dzieciom za poprawne odpowiedzi korzystać z 30 sekundowych atrakcyjnych gier-nagród,, zachęca do korzystania z aplikacji i sprawia, że nauka staje się przyjemnością. Dzieci to uwielbiają!

Oszczędność czasu: – masz więcej czasu na inne zajęcia

Terapeuci i specjaliści mają do dyspozycji indywidualne raporty dziecka i statystyki generowane automatycznie po każdej sesji dziecka z aplikacją. Pozwalają one śledzić postępy i rozwój podopiecznych. Automatyzacja daje więcej czasu na wymianę uwag i notatek z innymi osobami pracującymi z tymi samymi dziećmi – oraz na wszelkie inne zajęcia

Większa skuteczność terapii

Funkcja Terapia Plus pozwala zaprosić rodziców podopiecznych do kontynuowania terapii w domu dzięki korzystaniu z aplikacji ABA DrOmnibus. Terapeuci mogą   zadawać ćwiczenia do wykonania w domu, śledzić postępy podopiecznych i wymieniać uwagi z rodzicami – wszystko za pomocą aplikacji

1 miesiąc

$14,99 / miesiąc

3 miesiące

$13,99 / miesiąc

12 miesięcy

$12,99 / miesiąc

dostępne na: tablet (Android i iOS), komputer, tablicę interaktywną