DrOmnibus

0

Główna trenowana umiejętność: społeczne kompetencje komunikacyjne; rozpoznawanie emocji.

Dziecko poznaje oznaki mimiczne trzech emocji (radości, smutku oraz złości) i uczy się dopasowywać je do sytuacji, oraz odgadywać, w jakich sytuacjach je odczuwamy. Celem gry jest nauka rozpoznawania i nazywania emocji przez dzieci, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu oraz uwrażliwia na innych, a także ułatwia zrozumienie własnych emocji w sytuacjach, które są podobne do tych, jakie przeżywają bohaterowie na ekranie. Gra kierowana do dzieci w wieku 4-7 lat, u których występują zaburzenia uniemożliwiające harmonijny rozwój. Gra tworzona przez psychologów i terapeutów testowana była w ośrodkach terapeutycznych w grupach wczesnego wspomagania.