DrOmnibus

0

Dzięki przychylności Pani Dyrektor Barbary Szewczyk oraz zespołu pracowników poradni, zwłaszcza Pani Kariny Mróz-Owczarzak, nasze aplikacje oraz materiały edukacyjne wykorzystywane są podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Aktywne włączanie się we wspólne projekty, generowanie nowych pomysłów, wiedza ekspercka, osobiste zaangażowanie i poświęcanie czasu wolnego przynoszą efekty, które pomagają rodzicom, nauczycielom i specjalistom dalej pracować z dziećmi i odnosić kolejne sukcesy na drodze do samodzielności.

Dla przykładu, podczas kampanii społecznej Równi w różnorodności 2016 pracownicy poradni zrealizowali scenariusz misyjny Dlaczego każdy z nas jest inny?” w 78 klasach w powiecie żnińskim, integrując dzieci wokół tematyki pasji i wskazując, jak różnorodność może nas ubogacać i łączyć w pracy grupowej. Relacja z tej akcji oraz prezentacja Pani Kariny Mróz-Owczarzak na konferencji pt.: „Metody i środki dydaktyczne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” skierowana do nauczycieli nauczania początkowego pracujących z dziećmi z dysfunkcjami w Gdańsku w Centrum Edukacji Nauczycieli, w listopadzie 2016 r. pokazały, jak wiele pozytywnych emocji i kreatywnych pomysłów mieli uczniowie podczas realizacji suplementcji według scenariusza. Doświadczenia i sugestie Pani Kariny mają wpływ na nasze obecne projekty planowane w drugiej edycji kampanii (wrzesień 2017).

Pani Dyrektor Barbara Szewczyk i Pani Karina Mróz-Owczarzak są zaangażowane w nowatorski projekt Edukacji Włączającej zwany przez nas „obserwacją”, który polega na udostępnieniu wybranemu podopiecznemu tabletu i aplikacji edukacyjno-terapeutycznej do pracy podczas zajęć rewalidacyjnych w poradni oraz w domu.

Nowatorskie podejście, które testujemy polega na:

  • włączeniu w edukację nowoczesnych technologii w postaci tabletu i aplikacji mobilnej, opartej na metodzie terapii behawioralnej i edukacyjnej (poznawanie i generalizacja w obszarze 10 tematów),
  • połączeniu obszarów edukacji i terapii w poradni oraz domu (jedno narzędzie, te same tematy – przedłużenie działań terapeutycznych stosowanych przez rodzica tylko poprzez pracę z dzieckiem na tablecie i aplikacji),
  • zgodnym ukierunkowaniu działań edukacyjnych i terapeutycznych specjalistów i rodziców dziecka w tym samym czasie, na tym samych narzędziu i w okresie dłuższym niż zajęcia w poradni.

Bez otwartości i odwagi do podejmowania niestandardowych wyzwań Dyrekcji i pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Żninie takie projekty byłyby niemożliwe do zaproponowania potrzebującym dzieciom, które, jak wierzymy, dzięki współpracy i naszym działaniom, mogą tylko zyskać i rozwijać się dążąc do samodzielności w dorosłym życiu.

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj naszą aplikację!