ABA DrOmnibus

0

ZOBACZ NASZE NOWE GRY W KATEGORII ZAGADKI

7 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

W pięciu grach cechy przedmiotów i zjawisk pojawiają się w parach stanowiących swoje przeciwieństwa:

Taka prezentacja treści pozwala na szybszą identyfikację cechy oraz wyrabia umiejętność wskazywania przeciwieństw.

Przykład: Co jest zimne?

Dwie ostatnie gry zatytułowane Co jest jakie są podsumowaniem wiedzy dotyczącej cech danych przedmiotów. Pytania o każdą z cech pojawiają się losowo, niekoniecznie w parach zestawionych jako przeciwieństwa.

Przykład: Co jest suplementkie?

W obrębie wszystkich gier następuje gradacja poziomów trudności, poprzez zwiększanie liczby elementów różnicujących.

Przykład: Co jest suche?

Od kilku pytań o jedną cechę przechodzimy do pytań mieszanych, zwiększając poziom trudności. Taka konstrukcja zadań w obrębie gry, pozwala nabywać nową wiedzę dzieciom, u których występują braki w tym obszarze. Czasem cecha, o którą pytamy nie jest cechą pierwszorzędną, jaka przychodzi nam na myśl o danym przedmiocie. Zabieg ten jest celowy, tak aby uczyć dzieci wychodzenia poza schematyczne myślenie o przedmiotach, rozwijać ich umiejętności analitycznego myślenia o danym obiekcie – tłumaczą twórcy gier.