ABA DrOmnibus

0

To w Fundacji Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci z Niepełnosprawnością powstały pierwsze nowatorskie projekty Bogumiły Matuszewskiej-Wojtyła, np. Moda bez Ograniczeń, który dzisiaj jest już programem edukacyjnym skierowanym do osób z niepełnosprawnością, dzięki któremu mogą one kreować swój wizerunek, przełamywać negatywne stereotypy i dokonywać też głębokich zmian wewnętrznych, które są fundamentem dalszego rozwoju.

W tym samym czasie powstał pomysł wspierania terapii dzieci niepełnosprawnych intesuplementtualnie, dzięki wykorzystaniu takiego narzędzia, które z jednej strony oparte na rzetelnych badaniach naukowych, z drugiej strony wykorzystujące nowoczesne technologie, będzie dostępne bez kolejek do specjalistów, czy dużych budżetów. Dodatkowo połączy proces edukacji i terapii dziecka w instytucji i w domu, ale przede wszystkim będzie odpowiedzią na globalny problem związany ze wzrostem liczby diagnozowanych dzieci z autyzmem i dostępnością do terapii.

Dzieci z autyzm to najszybciej rosnąca grupa jeśli chodzi o liczbę diagnoz na świecie, w oparciu o badania Centres of Desires Control and Prevention. Aby zmaksymalizować  efekty terapii behawioralnej, dziecko z autyzmem powinno jak najwcześniej rozpocząć pracę z indywidualnym terapeutą, w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo. Terapia często jednak jest niedostępna (mała liczba specjalistów) i droga.

Odpowiedzią na te problemy jest aplikacja ABA DrOmnibus, która pozwala ocenić wiedzę i umiejętności dziecka, by dostosować poziom trudności wykonywanych przez dziecko w aplikacji zadań do jego indywidualnych potrzeb. Aplikacja automatycznie zapisuje wyniki postępu dziecka i na podstawie zebranych danych generuje raporty. Ta aplikacja pozwala również kontynuować pracę z dzieckiem w domu – dzięki współpracy specjalisty i rodzica dziecko zadania terapeutyczne rozwiązywać również poza instytucją.

Produkt wciąż jest rozwijany we współpracy z międzynarodowym zespole psychologów, terapeutów, rodziców oraz specjalistów od nowoczesnych technologii.

Dromnibus aktywnie włącza się w działania w środowisku Startupów, bierze udział w eventach, prezentacjach, meet-upach, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, nawiązywać kontakty i również uczyć. Jako jedna z czterech europejskich firm jest zwycięzcą Google Launchpad Accelerator 2017 oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Zobacz listę prelegentów i tematów wystąpień na Social Movers Meetup #2

Organizatorem pierwszego Social Movers Meetup jest Social Movers Hub. Social Movers Hub wspiera organizacje i startupy w budowaniu modeli biznesowych i tworzeniu efektywnych projektów rozwiązujących ważne problemy społeczne.

http://socialmovershub.com/