ABA DrOmnibus

0

SKUTECZNOŚĆ ABA DROMNIBUS POTWIERDZONA NAUKOWO

7 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

Niedawno zakończyły się badania naukowe sprawdzające skuteczność terapeutyczną narzędzia DrOmnibus. Wykazały one, że narzędzie ma pozytywny wpływ na wszystkie badane umiejętności!

Badania przeprowadziła p. Marta Hosuplementsa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w grupie 70 dzieci w wieku 7-12 lat z umiarkowaną niepełnosprawnością intesuplementtualną, w tym z autyzmem. Odbyły się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Dzieci podzielono na dwie grupy: jedna uczestniczyła przez 10 miesięcy w terapii wspomaganej narzędziem DrOmnibus, a druga – dla celów porównawczych – uczestniczyła w tym samym okresie w tradycyjnej terapii. Prowadząca sprawdzała dziewięć umiejętności dzieci, takich jak myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację przestrzenną, sprawność manualno-graficzną czy czas skupienia. Każdy pomiar był wykonywany trzy razy, na początku i na końcu badań oraz dwa miesiące po ich zakończeniu, żeby można było ocenić utrwalone postępy w nauce tych umiejętności.

Jakie były wyniki? Dzieci, które korzystały z DrOmnibusa, rozwijały wszystkie dziewięć zdolności szybciej niż grupa biorąca udział w tradycyjnej terapii! Szczególnie widoczny był wpływ na czas skupienia, który wydłużył się aż 3,9‑krotnie w porównaniu z początkiem badań. Co więcej, pozytywny efekt występował niezależnie od wieku, płci czy zaburzeń dzieci.

Cieszymy się, że nasza aplikacja pomogła w nauce dzieciom z ośrodka i że jej wpływ został potwierdzony naukowo. Będziemy z uwagą śledzili dalsze badania z udziałem DrOmnibusa!

WYPRÓBUJ APLIKACJĘ ABA DROMNIBUS