ABA DrOmnibus

0

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2017

7 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu 1/07/2017 ofert o szacunkowej wartości 540 000 zł netto (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych netto)Konkurs otwarty na wyłonienie podwykonawcy rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania

W dniu  19 lipca 2017 roku DrOmnibus Sp. z o.o. ogłosiła nabór na  wyłonienie podwykonawcy rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania.

W dniu 03 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00 dokonano oceny ofert. Po zastosowaniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa wskazała firmę 3a.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Błogosławionego Czesława 3/3 kod pocztowy: 44-100,  jako kandydata spełniającego wymagania konkursowe i jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o zlecenie podwykonawstwa rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania.

Zobacz protokół: Zobacz