ABA DrOmnibus

0

Wydarzenie nie tylko stworzyło przestrzeń dyskusji i wymiany doświadczeń ponad czterystu najbardziej aktywnych Dyrektorów szkół oraz reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Stało się również okazją, by przekonać się, że umiejętne zarządzanie z wykorzystaniem  innowacyjnych narzędzi w obszarze edukacji podnosi efekty pracy oraz ułatwia managerom placówek wykonywanie codziennych obowiązków.

Czego dotyczyły spotkania?

Program konferencji był bardzo bogaty i ciekawy. Obok specjalistów zajmujących się edukacją wiele wykładów i seminariów prowadzili filozofowie, socjologowie, psychologowie, managerowie oświaty czy trenerzy kompetencji miękkich. Budowali oni wiedzę dyrektorów szkół wszystkich szczebli edukacji w tematyce nauczania, ale także rozwiązywania problemów społecznych w środowisku szkolnym.

Uczestnikom konferencji zaproponowano zajęcia np. z zarządzania zespołem w zmianie, o postrzeganiu sukcesu edukacyjnego czybudowaniu na suplementcji strategii efektywnego uczenia się w oparciu o wymagania nowej podstawy programowej. Pojawiły się również wykłady dotyczące doradztwa zawodowego w nowym systemie szkolnym, współpracy z trudnym rodzicem, nauki programowania od najmłodszych lat, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu poprawienia wyników uczniów, dostosowanie statutu szkoły do potrzeb ustawy czy prawa oświatowego.

Bardzo inspirującym wystąpieniem była prezentacja znanego dziennikarza Szymona Majewskiego oraz uznanej ekspertki w zakresie edukacji Ewy Sitko, którzy łącząc swoją wiedzę i doświadczenie, pokazali siłę edukacji. W swoim wystąpieniu skoncentrowali się na roli szkoły w zakresie motywowania dziecka poprzez wspieranie jego zainteresowań i ciekawości świata. Udowodnili, że takie nastawienie do edukacji przekłada się wprost na wysoką jakość nauczania oraz właściwą realizację wizji i misji szkoły.

DrOmnibus na konferencji

Stoisko DrOmnibusa odwiedzali dyrektorzy szkół i nauczyciele zainteresowani narzędziami pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, zwracali uwagę na to, że ktoś w końcu zadbał o potrzeby dzieci, z którymi pracują. Usłyszeliśmy również wiele pozytywnych opinii na temat aplikacji. „Jest ciekawa, ma ładną grafikę i wysokiej jakości materiały merytoryczne” – mówiły osoby odwiedzające nasze stanowisko. Z prowadzonych rozmów dowiedzieliśmy się także, że nauczyciele korzystają z naszych propozycji długiego terminu bezpłatnego testowania aplikacji oraz oferty rabatowej dla Edukacji Włączającej.

Jak co roku pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z koncertem muzycznym i częścią integracyjną. W tym roku muzycznie uczestnicy konferencji serdecznie witali Dorotę Miśkiewicz z zespołem.