ABA DrOmnibus

0

DrOmnibus i Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

16 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest to projekt, dzięki któremu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą korzystać z systemu zniżek, ulg, preferencji i dodatkowych uprawnień. Aby rodzina mogła otrzymać kartę, powinna złożyć wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą skorzystać z oferty dla członków Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem kupując roczny dostęp do aplikacji z rabatem aż 25%. 

Aby uzyskać rabat wystarczy na stronie rejestracji do aplikacji, w polu rabatowym wpisać: KKRND. 

Zapraszamy rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami do korzystania z narzędzia, które wspomoże terapię i edukację dzieci ze spektrum autyzmu.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnione są rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.