ABA DrOmnibus

0

Projekt Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Wartość dofinansowania: 53 000 000 CHF

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach poddziałania 1.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka w ramach pożyczki udzielonej z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.