ABA DrOmnibus

0

Współpraca ta rozpoczęła się badaniami (zestandaryzowane rozmowy telefoniczne), które potwierdziły 6 najczęściej występujących w pracy ABA terapeuty obszarów problematycznych:

ZARZĄDZANIE CZASEM

TECHNOLOGIA i NARZĘDZIA – GROMADZENIE DANYCH

ZWIĄZANE Z RODZICAMI

PIENIĄDZE  

INNE

TERAPEUTA I PERSONEL  

Przeanalizujmy poszczególne obszary problemowe wskazując przy tym, jak aktualizacja aplikacji ABA DrOmnibus w maju br. odpowiada na konkretną grupę problemów.

ABA terapeuta jest managerem do spraw zarządzania. Planuje spotkania, przygotowuje materiały do zajęć, raportuje godziny pracy do rozliczeń finansowych, sporządza raporty postępu klientów, szkoli sam siebie i innych współpracowników, dojeżdża do klientów w domu/szkole, dodatkowo przez cały dzień powinien być dostępny do komunikacji z przełożonymi i rodzicami lub innymi osobami biorącymi udział w terapii dziecka.

Na niektóre problemy znajdziemy praktyczną odpowiedź korzystając z ABA DrOmnibus app, aplikacji, która powstała i rozwija się we współpracy z BCBA z USA.

ABA terapeuta planując sesję z klientami musi rozwiązać problem dużego zapotrzebowania na sesje w godzinach popołudniowych. Dodatkowo anulowane spotkania prowadzą do kumulowania lub przesuwania sesji. Zdecydowanie pomocne w tym obszarze mogą być organizatory i kalendarz skupiające w jednym miejscu wszystkie informacje o planowanych sesjach ABA terapeuty.

Dużo czasu zajmuje ABA terapeutom gromadzenia informacji i danych podczas sesji teraoeutycznej z dzieckiem, następnia tworzenie wykresów i raportów. Automatyczne zapisywania danych w ABA Programs oraz przetwarzanie tych danych na grafy oraz raporty oszczędza czas pracy terapeuty. Dodatkowo aplikacja zawiera gotowe zasoby, dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, które w formie zadań tworzą gotowe do nauki i terapii ABA Programs. ABA Programs pozwalają uczyć dzieci z autyzmem, kolorów, kształtów, cyfr, warzyw, owoców, zawodów, emocji, dźwięków, itp…W aplikacji dostępne są również programy, quizy. Każdy sukces dziecka jest nagradzany grą nagrodą.

Sprawdź, czy Twoje dziecko polubi ABA Programs!

Pobierz aplikację:

https://itunes.apple.com/pl/app/aba-dromnibus/id1180972317?l=pl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dromnibus.dromnibus2

ABA Programs może również połączyć z DrOmnibus flashcards, gdyż elementy ABA Programs zostały powtórzone we flashcards, aby wspierać proces generalizacji.

Na wizyty domowe ABA terapeuta może wybrać się z tabletem. Dzięki ABA DrOmnibus zasoby, ABA programy ma w jednym urządzeniu, gromadzenie danych nie wymaga wtedy dodatkowych szablonów czy list. Więcej, aplikacja pozwala rodzicom klienta kontynuować terapię po zakończeniu sesji z ABA terapeutą bez konieczności przeszkolenia rodziców z ABA terapii (Terapia Plus). DrOmnibus udostępnia dla rodziców przewodniki jak korzystać z aplikacji, co jest wsparciem dla terapeuty w szkoleniu rodzica. Rodzice muszą skorzystać z wersji aplikacji ABA DrOmnibus for Parents i połączyć się z terapeutą w aplikacji. W tej sytuacji terapeuta zadaje klientowi zadania do realizacji pod nadzorem rodziców, a dane dotyczące postępu dziecka zapisują się łącznie jako efekt pracy terapeuty i rodzica w ramach trenowanego ABA Program. Nadzór nad działaniami rodzica nie jest konieczny.

Co jest niesłychanie istotne, to że rodzice klientów nie muszą pamiętać o gromadzeniu danych, nie popełniają też błędów w interpretacji postępów dziecka – aplikacja automatycznie zapamiętuje wynik sesji dziecka, który może być następnie zdalnie i w czasie rzeczywistym analizowane przez terapeutę.

Podobnie jak z rodzicami klienta terapeuta może dzięki ABA DrOmnibus współpracować z innym specjalistą pracującym z klientem. Wystarczy, że zaprosi w aplikacji współpracującego  specjalistę i już dzieli z nim notatki, komentarze o postępach dziecka.

Taka współpraca i komunikacji w obrębie aplikacji pozwala wszystkim zaangażowanym w terapię klienta mieć dostęp on-line do tych samych danych dotyczących postępów klienta, generować takie same raporty, a w przypadku rotacji personelu, zmiany terapeuty dla klienta, pozwala zachować raporty i kontynuować terapię.

W aplikacji terapeuta otrzymywać może informacje zwrotne od rodziców czy specjalistów współpracujących w edukacji i terapii klienta, powiązane z konkretnym zakresem wiedzy i umiejętności, dzięki czemu wszystkie dane gromadzone w jednym miejscu uproszczą komunikację i usprawnią procesy raportowania dla terapeuty.

Dzięki automatyzacji gromadzenia danych w aplikacji, gotowym ABA Programom i flashcards, instruktażem dla rodzica, współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi w terapię klienta ABA terapeuta oszczędza swój czas, co może również pomóc unikać nadgodzin.

Aplikacja jako narzędzie terapeutyczne odpowiada na potrzeby ABA terapeutów, a wciąż się rozwija dzięki programom pilotażowym realizowanym z naszymi partnerami.  Dowiedz się więcej >>

Twoja organizacja może również zostać częścią takiego programu. Dodatkowo DrOmnibus wyszkoli pracowników Twojej organizacji lub rodziców, z którymi współpracujesz.