ABA DrOmnibus

0

ALEX PATRZY W APLIKACJĘ JAK ZACZAROWANY

6 marca 2018

Marysia Dubis

Brak komentarzy

Alex to 5-letni chłopiec z autyzmem, którego poznaliśmy dzięki pani Marioli Ziółko prowadzącej jego terapię. Pani Mariola jest oligofrenopedagogiem, terapeutką behawioralną, pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Alex interesuje się nowymi technologiami, terapeutka pomyślała więc, że dołączenie do projektu obserwacje DrOmnibus będzie doskonałym pomysłem. Projekt polega na tym, że rodzic i nauczyciel / terapeuta wykorzystując aplikację DrOmnibus Edukacja Włączająca razem pracują na sukces dziecka, by mogło się ono rozwijać, wykorzystywać swój potencjał, uczyć samodzielności, a w efekcie, by mogło być szczęśliwe.

Alex wykazuje wiele zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, m.in. stymulację dotykową, wokalizacje, np. w niespodziewanych momentach powtarza angielski alfabet lub śpiewa piosenki, ma również bezpośrednie echolalie. Podczas terapii często wchodzi w zachowania oporowe, np. sam się uderza. Ucieka, kiedy chce zakończyć jakieś zadanie.

Jak Alex zareagował na aplikację?

Alex brał już kiedyś udział w projekcie terapii z wykorzystaniem tabletów. Takie ćwiczenia sprawiają mu dużą radość. „Wystarczy powiedzieć: Alex, to jest coś nowego!” – opowiada Mariola Ziółko. Terapeutka zaobserwowała, że podczas kontaktu z aplikacją zachowania niepożądane u Alexa nie występują. To był sygnał, by rozpocząć pracę.

„Kiedy włączamy Edukację Włączającą, Alex patrzy w nią jak zaczarowany. Potrafi sam ćwiczyć cyfry lub kształty przez kilkanaście minut i w tym czasie nie wykazuje żadnych zachowań oporowych, ustają również echolalie. Reaguje na polecenia w aplikacji. Nie pozwala do siebie podejść, bo chce pracować samodzielnie, jest bardzo skoncentrowany. Aplikacja sama w sobie jest dla niego nagrodą, nie traktuje jej jak pracy. Spośród gier nagród najbardziej lubi bębenki” – mówi terapeutka.

Pani Mariola skontaktowała nas z mamą Alexa. Już wkrótce opublikujemy opowieść mamy i poznamy pierwsze wrażenia dotyczące pracy chłopca z aplikacją  w domu.