ABA DrOmnibus

0

Rebecca Sutherland, David Trembath i Jacqueline Roberts, pracownicy  Griffith University Arts Education i Law – Autism Centre of Excellence, Griffith University , Mount Gravatt oraz Menzies Health Institute Queensland, Gold Coast w Australii, opublikowali podsumowanie badań odpowiadających na pytanie, czy trudne zachowanie u małych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi można leczyć z powodzeniem z wykorzystaniem  Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) przy niższych kosztach, korzystając z telemedycyny i szkoląc w tym celu rodziców.

Badania porównawcze dotyczyły wyników i kosztów leczenia w celu ograniczenia problematycznych zachowań dzieci z autyzmem za pomocą 3 modeli świadczonych usług terapii behawioralnej:

-terapii w domu (in-home therapy),

-telemedycyny opartej na współpracy z kliniką (clinic-based telehealth),  

oraz

-telemedycyny w domu (home-based telehealth).

Uczestnikami badania było ponad 100 małych dzieci zdiagnozowanych pod kątem autyzmu lub innych zaburzeń neurorozwojowych, a analiza wyników dotyczyła 94 dzieci, które ukończyły przewidziany badaniem okres terapii.

Wszystkie 3 modele świadczenia usług terapii autyzmu pokazały redukcję problematycznych zachowań u dzieci. Średnia procentowa redukcja zachowań problemowych wyniosła > 90% we wszystkich 3 modelach świadczenia usług po zakończeniu terapii, a efekty, w oparciu o oceny rodziców, były wysokie dla wszystkich 3 grup. Całkowite koszty wdrożenia telemedycyny były najniższe w przypadku terapii w domu (in-home therapy).

Badanie to pokazało, że rodzice mogą stosować metody i procedury Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) w celu skutecznej terapii dzieci ze spektrum autyzmu, niezależnie od tego, czy terapia jest kierowana osobiście przez doradców behawioralnych, czy za pomocą zdalnego coachingu wideo.  

Podobne wnioski wynikają z badań prowadzonych przez dr Scotta Lindgrena, profesora pediatrii w Stead Family Department of Pediatrics w Carver College of Medicine University of Iowa i dr Davida Wacker’a, profesora pediatrii w Wydziale Pediatrii Stead Family w UI Carver College of Medicine (kwiecień 2016).

Badanie miało na celu sprawdzenie czy można obniżyć koszty leczenia za pomocą telemedycyny, poprawić zdolność rodziny do komunikowania się z dzieckiem z autyzmem (szkolenia rodziców) oraz polepszania wyników klinicznych i zmniejszania stresu u opiekunów.

Okazało się, że koszty leczenia dziecka z autyzmem i trudnymi zachowaniami mogą zostać zredukowane prawie 3-krotnie w skali roku, z 6 000 USD do około 2 100 USD, gdyby rodziny korzystały z telemedycyny, zamiast sesji terapeutycznych face-to-face.

W latach 1996-2014 śledzono postępy 107 dzieci w wieku 21 miesięcy i 6 lat, które z powodu ASD lub podobnej niepełnosprawności rozwojowej otrzymały pomoc teraeputyczną w formie telemedycyny. Dzieci i ich rodziny podzielono na trzy grupy, z których:

-część odbywała zajęcia terapeutyczne prowadzone przez konsultantów behawioralnych w domu,

-część realizowała terapię w klinice,

– a niektóre dzieci, po przeszkoleniu rodziców, realizowali terapię w domu za pomocą połączenia internetowego pod nadzorem specjalisty.

Kiedy zaczynaliśmy stosować telemedycynę kilka lat temu, wiele osób stwierdziło, że nie ma sposobu, aby pracować z dziećmi z autyzmem, nie widząc ich osobiście”– mówi dr Scott Lindgren,  „zazwyczaj jedynym sposobem terapii było przychodzenie rodziny z dzieckiem do szpitala i osobiste spotkania z doktorem Wackerem, który diagnozował dzieci, po czym konsultanci behawioralni byliby wysyłani do domu rodzinnego…” w celu realizacji terapii [red].

dr Scott Lindgren podkreśla 3 aspekty telemedycyny, aby była ona skuteczna i zadowalająca:

Platforma do komunikacji i nadzorowania telemedycyny. Platforma internetowa obniżyła koszty podróży, ale także umożliwiła konsultantom szkolenie rodziców w zakresie korzystania z metod ABA w określonych sytuacjach, poprawę jakości terapii  w domu i zmniejszenie stresu wśród rodziców i ich dzieci.

Szkolenie i rola rodzica.Wiele dzieci z autyzmem ma poważne problemy z zachowaniem” – mówi dr Scott Lindgren. „Te dzieci mogą mieć kłopoty z podążaniem za wskazówkami lub mieć problemy w przypadku zmian w harmonogramie lub rutynie, a także nie zawsze mają wystarczająco rozwinięte umiejętności komunikacyjne, aby móc wytłumaczyć komuś, dlaczego się denerwują ... Ten coaching rodzica, to więcej niż zwykła rozmowa.To pokazanie różnych sytuacji, w których mogą pojawić się problemy i pomaganie rodzicom w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów”.

Dostęp do specjalistów. – Istnieje ograniczona liczba profesjonalistów, którzy posiadają wykształcenie i wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi z autyzmem, co oznacza, że wiele rodzin nie może uzyskać dostępu do usług, których potrzebują. Dzięki zastosowaniu telemedycyny specjaliści mogą poświęcić czas zaoszczędzony choćby na dojazdach, na sesje teleterapeutyczne z większą liczbą pacjentów.

Ponieważ telemedycyna może osiągnąć podobne wyniki niż tradycyjna terapia behawioralna, przy niższych kosztach w porównaniu z terapią domową, lub tradycyjną w ośrodku, można stwierdzić, że narzędzia oparte na Stosowanej Analizie Zachowania (ABA), mogą mieć zastosowanie w telemedycynie i mają potencjał we wspieraniu terapii dzieci z autyzmem dla każdej rodziny mającej dostęp do internetu.

Podobnie jak telemedycyna, również ABA DrOmnibus minimalizuje  bariery związane z terapią behawioralną w zakresie:

-geograficznym (dotarcie do klienta) – specjalista prowadzi sesję terapeutyczną z dzieckiem nie wychodząc z gabinetu,

-finansowym – cena aplikacji dla rodzica za 1 konto dla dziecka jest niska, a koszt teleterapii może być niższy niż wizyta sesja face-to-face,

-ograniczeń dostępności do specjalisty – specjalista może nadzorować większą liczbę klientów, gdyż nie dojeżdża, nie gromadzi materiałów dodatkowych do sesji, a dane zbierają się automatycznie.

Wypróbuj ABA DrOmnibus bezpłatnie przez 10 dni – załóż konto!

Materiały źródłowe

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26908472

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29709201

https://mhealthintelligence.com/news/purdue-researchers-to-use-telehealth-to-diagnose-autism-in-infants

https://mhealthintelligence.com/news/telehealth-cuts-treatment-costs-improves-outcomes-for-autistic-children-and

http://pediatrics.aappublications.org/content/137/Supplement_2/S167

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549507.2018.1465123?journalCode=iasl20