DrOmnibus

0

Aplikacja Edukacja Włączająca zawiera kilka zadań na dwóch poziomach trudności: poznawania i utrwalania. Zadania te dotyczą poznawania kolorów, kształtów, liczb, owoców, dźwięków otoczenia i innych, ważnych dla dalszego rozwoju umiejętności. Bez tych umiejętności  dalsza edukacja może być utrudniona, a ta aplikacja ma zachęcić nasze dzieci do poznawania świata, do otwarcia się na edukację szkolną. Dobrze, że taka gra została stworzona.

Izabela Pesz

Mama Pawełka, Klub Rodziców JiM Krosno, fotografia autorstwa Justyna Cieslikowska