ABA DrOmnibus

0

The Improvement of the Business Surroundings and Small and Medium Firm Access to Funding Project, co-financed by Switzerland as part of the Swiss-Polish Cooperation Program with new Member States of the EU; allocated funds: CHF 53,000,000 (as in the info plates).

The project was financed as part of the Intelligent R&D Project, Measure 1.1. “R&D Projects in Companies”, Sub-Measure 1.1.1. “Industrial Research and Development Operations in Companies”, Priority Axis “Support for R&D Operations in Companies”.

 

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka w ramach pożyczki udzielonej z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.