DrOmnibus

0

Sprawdzone metody

Innowacyjność

Doświadczenie

Kompsuplementsowość

na drodze do samodzielności i rozwoju każdego dziecka

Co: Aplikacja, która dzięki zastosowaniu w edukacji i terapii skutecznej metody – Stosowanej Analizy Zachowania – pomaga zdobyć elementarną wiedzę i umiejętności. Dostępna na komputer, tablet, smartfon, tablicę interaktywną 

Dla kogo: dla dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności dla dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju takimi jak autyzm (ASD), zespół Aspergera, ADHD, zespół Downa, porażenie mózgowe

W czym pomaga: uczy samodzielności i koncentracji na zadaniu, wspomaga trening społeczny, podstawowe umiejętności poznawcze

Program Edukacja Włączająca może być jednym z dodatkowych elementów mogących urozmaicić terapie dzieci przedszkolnych ze spektrum autyzmu. Poprzez gry interaktywne nabywają i rozwijają one nie tylko umiejętności poznawcze, ale również ćwiczą koncentrację uwagi

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja niosąca pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Cieszymy się, że razem z zespołem DrOmnibusa możemy działać na rzecz promowania edukacji włączającej oraz rozpowszechniać wiedzę o potrzebach dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzin. Łączymy siły, wymieniamy doświadczenia i wzajemnie się inspirujemy, by pomagać LEPIEJ.

Fundacja Wsparcie na Starcie

Fundacja wspomaga rozwój dziecka poprzez kompsuplementsowe wsparcie rodziny. Działa w naturalnym środowisku dziecka – w domu, żłobku, przedszkolu, na placu zabaw.

Uczeń utrwala kształty i doskonali umiejętność rozpoznawania zawodów. Ćwiczenie przeplatane jest zabawami doskonalącymi spostrzeganie wzrokowo-ruchowe. Atrakcyjna grafika i przyjemny głos suplementtora sprzyja pracy i zachęca do ćwiczeń. Uczeń pracuje w skupieniu, chociaż zwykle ma z tym kłopoty.

Jolanta Okuniewska

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. W roku szkolnym 2012/2013 za swoja pracę dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięcia otrzymałam Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Finalistka światowego konkursu The Global Teacher Prize (X 2015)

Aplikacja „DrOmnibus Edukacja Włączająca” spodobała się naszym dzieciom, chętnie wykonywały zadania, również ze względu na zastosowanie znanej im z codziennej terapii zasady otrzymywania żetonów za prawidłowe wykonanie zadania.

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

Pomysł, system nagród (żetony powodowały radość u dziecka) i rodzaj zadań w grach są jak najbardziej dostosowane dla dzieci z problemami rozwojowymi, autystycznymi…kategorie gier, system nagród i stopnie trudności są rewelacyjnie dostosowane dla dzieci z ASD.

Iwona Zawadzka

Mama Patryka

Gry i zadania, jakie w niej można znaleźć są bardzo interesujące dla dzieci. Zachęcają do użytkowania – nie nudzą dziecka. Poprzez zabawę pozwalają na naukę wielu nowych, przydatnych umiejętności. Pracowałam na aplikacji z dzieckiem niesłyszącym – aplikacja jest łatwa i ma intuicyjne zasady. Polecam wszystkim rodzicom, nauczycielom, pedagogom wypróbowanie aplikacji.

Muszę przyznać, że jeszcze nigdy gra nie dawała Julkowi tyle frajdy, obserwowałam u synka radość z pochwał jakie dawała „pani” i dobrze wykonanego zadania. Nie zauważyłam zniechęcenia ani rezygnacji. Świetne jest to, że gra się nie kończy w momencie błędnego wskazywania tylko po zabawie wraca do problemu i wspomaga utrwalenie, delikatnie i niezauważalnie dla dziecka. Dla mnie rewelacja 🙂

Angelika Sosnowska

Prowadzi bloga, Mama Julka ze spektrum autyzmu

Aplikacja Edukacja Włączająca zawiera kilka zadań na dwóch poziomach trudności: poznawania i utrwalania. Zadania te dotyczą poznawania kolorów, kształtów, liczb, owoców, dźwięków otoczenia i innych, ważnych dla dalszego rozwoju umiejętności. Bez tych umiejętności  dalsza edukacja może być utrudniona, a ta aplikacja ma zachęcić nasze dzieci do poznawania świata, do otwarcia się na edukację szkolną. Dobrze, że taka gra została stworzona.

Izabela Pesz

Mama Pawełka, Klub Rodziców JiM Krosno, fotografia autorstwa Justyna Cieslikowska