DrOmnibus

0

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją ABA DrOmnibus pani Magdalena spisała z Antosiem specjalny kontrakt. Czas grania miał być nie dłuższy niż 10–15 min podczas sesji szkolnych. Chłopiec mógł korzystać z tabletu pod warunkiem, że jego zachowanie wśród rówieśników będą odpowiednie. Wszystko po to, by wesprzeć Antosia w kontrolowaniu własnych zachowań oraz dać mu pozytywne wzmocnienie.

Czy kontrola czasu pracy się udała? Tak. Przeciętna sesja Antosia to ok. 10 min.

Pokazuje to przykładowy raport z sesji domowej z 18 marca. Tego rodzaju szczegółowe raporty dostępne są do pobrania po każdej sesji z dzieckiem. Można z nich wyczytać, jak często i jak długo dziecko gra w daną grę.

Antoś zaczął nawiązywać kontakty w grupie i poprawił swoje zachowanie. Przyjrzyjmy się wybranym statystykom.

Jak relacjonowała pani Magdalena Grabowska, chłopiec chętnie wybierał gry Kolory i Kształty. Pracę z grą Kolory Antoś rozpoczął 1 marca. Efekty jego pracy są widoczne na wykresie. Do dnia 18 marca Antoś opanowuje wszystkie kolory na etapie poznawania i 18 marca rozpoczyna grę od początku. Jest to właściwy moment, by zakończyć pracę na poziomie poznawanie i skoncentrować się wyłącznie na doskonaleniu.

Wykres poniżej pokazuje postępy Antosia w grze Kolory – Doskonalenie. Prawdopodobnie wyższy poziom gry okazał się dla niego bardziej interesujący. Ćwiczył na nim z większą regularnością i od początku odnosił sukcesy, skutecznie awansując. Niewielkie przestoje w nabywaniu umiejętności można zaobserwować pomiędzy rozgrywkami następującymi po sobie tego samego dnia. Pani Magdalena zauważyła, że kłopot sprawiło mu rozpoznanie np. koloru fioletowego oraz rozróżnienie zbliżonych kolorów, takich jak czerwony i różowy.

Gra Kształty sprawiła Antosiowi więcej trudności. W dniach 18–20 marca pozostał na poziomie 3 w poznawaniu. W grę Kształty Antoś gra znacznie rzadziej i z mniejszą regularnością. Od 12 do 20 marca pozostaje na tym samym poziomie. Dlaczego?

Na to pytanie odpowiada wykres poniżej. Antoś niemal od początku poznawania Kształtów rozpoczął pracę na poziomie doskonalenia umiejętności i właśnie na tym poziomie odnosił regularnie sukcesy. Kiedy 12 marca powrócił do poziomu poznawania był nim najprawdopodobniej już nieco znużony, ponieważ przyzwyczaił się do otrzymywania zadań nieco trudniejszych. Na poniższym wykresie widać jednocześnie, że Antoś wciąż jeszcze musi popracować nad nauką kształtów. Od 12 marca do 9 kwietnia na poziomie doskonalenia dokonał jednego awansu przy 9 rozgrywkach. Widać więc zwiększony stopień trudności zadań.

Zdecydowanie łatwiej przychodzi chłopcu opanowanie umiejętności z zakresu edukacji matematycznej niż polonistycznej, bardzo lubi wszelkie działania i obliczenia, interesują go liczby, co widać w grze Cyfry, w której znajduje się już na poziomie doskonalenia i regularnie awansuje.

Antoś uczy się rozpoznawać emocje

Po dwóch tygodniach pracy z aplikacją przyszedł czas na grę Emocje. Był to również czas, kiedy Antoś zaczął się otwierać na dzieci w grupie. Statystyka gry Emocje pokazuje tendencję wzrostową. Częstsze uwrażliwianie na stany uczuciowe innych osób, poprzez korzystanie z gry Emocje ułatwia chłopcu odnalezienie się w grupie rówieśniczej. Na wykresie widać stagnację przez kolejne rozgrywki na poziomie 3 gry. Pani Magdalena wyjaśnia, że Antek miał na początku kłopot z rozpoznawaniem strachu i obrzydzenia. Potem szło mu już dobrze i nie było większych problemów podczas gry w szkole. Zdarzały się pomyłki związane ze zmęczeniem i chwilowymi żartami.

W doskonaleniu emocji obserwujemy piękny wzrost:

Po kilku tygodniach pracy z ABA DrOmnibus pani Ewa zauważyła, że syn chętniej chodzi do szkoły, zaczął być otwarty, widać znaczną różnicę w jego zachowaniu.

Zmiany, które nastąpiły u Antosia w proces nauki to przede wszystkim zmiany o charakterze socjalizacyjnym. Wycofanym wcześniej chłopcem zainteresowały się inne dzieci. Dzięki temu miał okazję do nawiązywania bliższych relacji. Tablet to przedmiot, który budzi wśród dzieci zaciekawienie. Dodatkowo – korzystanie z nowoczesnego urządzenia ma charakter nagradzający. Również pozostałe dzieci odczytują to jako coś szczególnego.

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj naszą aplikację!