DrOmnibus

0

Alex wykazuje wiele zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, m.in. stymulację dotykową, wokalizacje, np. w niespodziewanych momentach powtarza angielski alfabet lub śpiewa piosenki, ma również bezpośrednie echolalie. Podczas terapii często wchodzi w zachowania oporowe, np. sam się uderza. Ucieka, kiedy chce zakończyć jakieś zadanie.

Jak Alex zareagował na aplikację?

Alex brał już kiedyś udział w projekcie terapii z wykorzystaniem tabletów. Takie ćwiczenia sprawiają mu dużą radość. „Wystarczy powiedzieć: Alex, to jest coś nowego!” – opowiada Mariola Ziółko. Terapeutka zaobserwowała, że podczas kontaktu z aplikacją zachowania niepożądane u Alexa nie występują. To był sygnał, by rozpocząć pracę.

„Kiedy włączamy Edukację Włączającą, Alex patrzy w nią jak zaczarowany. Potrafi sam ćwiczyć cyfry lub kształty przez kilkanaście minut i w tym czasie nie wykazuje żadnych zachowań oporowych, ustają również echolalie. Reaguje na polecenia w aplikacji. Nie pozwala do siebie podejść, bo chce pracować samodzielnie, jest bardzo skoncentrowany. Aplikacja sama w sobie jest dla niego nagrodą, nie traktuje jej jak pracy. Spośród gier nagród najbardziej lubi bębenki” – mówi terapeutka.

Pani Mariola skontaktowała nas z mamą Alexa. Już wkrótce opublikujemy opowieść mamy i poznamy pierwsze wrażenia dotyczące pracy chłopca z aplikacją  w domu.

Zobacz:

  • opis projektu,
  • relacje z pracy Antosia.

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj nasz produkt!