DrOmnibus

0

Dziś w szkole w 15 klasach uczy się 339 uczniów w wieku 5–12 lat. Nauczyciele i pedagodzy szkolni realizują programy edukacyjne dla 80 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami zachowania i rozwoju.

„Dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju w naszej szkole w większości posiadają orzeczenia i dzięki temu ich nauka oraz zajęcia uzupełniające realizowane są według IPET-u. Dzieci te mają najczęściej problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, nauką czytania i pisania, z koncentracją uwagi, z radzeniem sobie z emocjami” – mówi psycholog szkolna Anna Meslin.

Jak pracuje się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami?

Uczniowie podczas zajęć korzystają z różnorodnych metod pracy np. projektu, metody krakowskiej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, artterapii / biblioterapii, mnemotechniki, chętnie pracują także na komputerach i tabletach. W kwietniu tego roku 15 dzieci rozpoczęło pracę z aplikacją DrOmnibus Edukacja Włączająca. Są to uczniowie z klas 0 i I, których rozwój jest nieharmonijny, występują u nich zaburzenia słuchu fonemowego oraz trudności z koncentracją uwagi. Pracują oni z aplikacją na komputerze i tabletach raz w tygodniu na zajęciach świetlicy profilaktycznej.

Jakie są oczekiwania?

„Oczekujemy, iż włączenie w zajęcia aplikacji pomoże dzieciom wyrównać ich deficyty rozwojowe i sprawi, że nauka będzie dla nich przyjemna i bardziej atrakcyjna” – mówi Pani Anna Meslin, psycholog, która koordynuje pracę dzieci na aplikacji w szkole.

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj nasz produkt!