Zobacz nasze nowe gry w kategorii Zagadki

Gry skoncentrowane są na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest wskazanie przedmiotu na podstawie jego cechy podanej przez lektora. Zaczynamy od cech charakterystycznych danego przedmiotu, stopniując poziom trudności dochodzimy do tych mniej oczywistych. Zadaniem dziecka jest wskazanie właściwego obrazka.

 

W pięciu grach cechy przedmiotów i zjawisk pojawiają się w parach stanowiących swoje przeciwieństwa:


  • Ciepłe i zimne

  • Miękkie i twarde

  • Suche i mokre

  • Lekkie i ciężkie

  • Szybkie i wolne

Taka prezentacja treści pozwala na szybszą identyfikację cechy oraz wyrabia umiejętność wskazywania przeciwieństw.

Przykład: Co jest zimne?


Dwie ostatnie gry zatytułowane Co jest jakie są podsumowaniem wiedzy dotyczącej cech danych przedmiotów. Pytania o każdą z cech pojawiają się losowo, niekoniecznie w parach zestawionych jako przeciwieństwa.

Przykład: Co jest lekkie?


W obrębie wszystkich gier następuje gradacja poziomów trudności, poprzez zwiększanie liczby elementów różnicujących.

Przykład: Co jest suche?


Od kilku pytań o jedną cechę przechodzimy do pytań mieszanych, zwiększając poziom trudności. Taka konstrukcja zadań w obrębie gry, pozwala nabywać nową wiedzę dzieciom, u których występują braki w tym obszarze. Czasem cecha, o którą pytamy nie jest cechą pierwszorzędną, jaka przychodzi nam na myśl o danym przedmiocie. Zabieg ten jest celowy, tak aby uczyć dzieci wychodzenia poza schematyczne myślenie o przedmiotach, rozwijać ich umiejętności analitycznego myślenia o danym obiekcie – tłumaczą twórcy gier.

Udostępnij post:
Avatar
Polonistka, doktorantka na UJ, w DrOmnibus odpowiedzialna za tworzenie materiałów edukacyjnych i rozwój koncepcji metodycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Publikuje w prasie i w internecie. Od lat zaangażowana w pracę dydaktyczną.

Polish philologist and doctoral student at the Jagiellonian University in Krakow. At DrOmnibus, develops educational materials and methodological concepts for working with children with SEND. Conducts workshops for children and young and courses for teachers. Publishes articles online and in the press. Has many years of experience in didactics.