Skuteczność DrOmnibusa potwierdzona naukowo

Niedawno zakończyły się badania naukowe sprawdzające skuteczność terapeutyczną narzędzia DrOmnibus. Wykazały one, że narzędzie ma pozytywny wpływ na wszystkie badane umiejętności!


Badania przeprowadziła p. Marta Holeksa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w grupie 70 dzieci w wieku 7-12 lat z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem. Odbyły się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Dzieci podzielono na dwie grupy: jedna uczestniczyła przez 10 miesięcy w terapii wspomaganej narzędziem DrOmnibus, a druga – dla celów porównawczych – uczestniczyła w tym samym okresie w tradycyjnej terapii. Prowadząca sprawdzała dziewięć umiejętności dzieci, takich jak myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację przestrzenną, sprawność manualno-graficzną czy czas skupienia. Każdy pomiar był wykonywany trzy razy, na początku i na końcu badań oraz dwa miesiące po ich zakończeniu, żeby można było ocenić utrwalone postępy w nauce tych umiejętności.

Jakie były wyniki? Dzieci, które korzystały z DrOmnibusa, rozwijały wszystkie dziewięć zdolności szybciej niż grupa biorąca udział w tradycyjnej terapii! Szczególnie widoczny był wpływ na czas skupienia, który wydłużył się aż 3,9‑krotnie w porównaniu z początkiem badań. Co więcej, pozytywny efekt występował niezależnie od wieku, płci czy zaburzeń dzieci.

Cieszymy się, że nasza aplikacja pomogła w nauce dzieciom z ośrodka i że jej wpływ został potwierdzony naukowo. Będziemy z uwagą śledzili dalsze badania z udziałem DrOmnibusa!

 

 

Udostępnij post:

Autor: Paweł Matus

Avatar
Filolog angielski, tłumacz tekstów naukowych. Tłumacz i redaktor dla DrOmnibusa.

English philologist and translator of scientific texts. Translator, editor, and copywriter for DrOmnibus.