Rodzicu kontynuuj terapię dziecka w domu

Aby wzmocnić efektywność działań terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i rozwoju poprzez połączenie działań w placówce i w domu oraz realizację zadań domowych zalecanych przez specjalistę, powiedz terapeucie o możliwości Terapii Plus.


Dzięki skorzystaniu z możliwości Terapii Plus każdy rodzic:

 •  aktywnie wspiera dziecko w edukacji i terapii,

 • zyskuje proste i specjalistyczne narzędzie do kontynuacji edukacji i terapii dziecka w domu, poza placówką (w szczególności podczas dłuższych okresów zaniechania terapii – święta, wakacje, choroba dziecka),

 • wzmacnia proces edukacji i terapii dziecka poprzez wykonywanie z dzieckiem zadań domowych,

 • widzi postęp w pracy z dzieckiem (monitoring i statystyki) jako proces łączący działania w szkole lub podczas terapii i w domu,

 • komunikuje się z terapeutą nie tylko osobiście.


Jeśli terapeuta, logując się do swojego panelu administracyjnego aplikacji ABA DrOmnibus wyśle zaproszenie do wspólnej terapii, to rodzic znajdzie je logując się do  swojego panelu administracyjnego aplikacji ABA DrOmnibus w zakładce ZAPROSZENIA.

Po potwierdzeniu zaproszenia przez rodzica:

 • nie zmieni się nazwa dziecka na profilu każdej ze stron,   
 • terapeuta może zadawać zadania dla dziecka, które rodzic widzi na stronie wyboru gry w aplikacji
 • informacje o sesjach (rozgrywkach) dziecka zapisują się jako jeden proces (wcześniejsze statystyki pozostają na profilach rodzica i specjalisty, ale od momentu połączenia kont statystyki najlepsze sa początkowym momentem do kontynuowania wspólnego raportowania informacji o postępach dziecka i dla rodzica i dla specjalisty)
 • statystyki postępu pracy dziecka są takie same dla specjalisty i dla rodzica, z możliwością filtrowania danych z sesji w domu, w placówce
 • wszystkie zmiany na profilu dziecka (np. usunięcie profilu, reset pretestu w grze) w aplikacji skutkują na obydwu kontach i u Rodzica i u Specjalisty.
 • w skrzynce pocztowej  w panelu specjalista i rodzic mogą się komunikować.

Rodzic logując się do panelu aplikacji znajdzie informacje o możliwościach Terapii Plus

→ na stronie profilu dziecka,  

→ w zakładce ZAPROSZENIA.

 

Udostępnij post:
Avatar
Polonistka, doktorantka na UJ, w DrOmnibus odpowiedzialna za tworzenie materiałów edukacyjnych i rozwój koncepcji metodycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Publikuje w prasie i w internecie. Od lat zaangażowana w pracę dydaktyczną.

Polish philologist and doctoral student at the Jagiellonian University in Krakow. At DrOmnibus, develops educational materials and methodological concepts for working with children with SEND. Conducts workshops for children and young and courses for teachers. Publishes articles online and in the press. Has many years of experience in didactics.