PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2017

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu 1/07/2017 ofert o szacunkowej wartości 540 000 zł netto (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych netto)Konkurs otwarty na wyłonienie podwykonawcy rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania

W dniu  19 lipca 2017 roku DrOmnibus Sp. z o.o. ogłosiła nabór na  wyłonienie podwykonawcy rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania.

W dniu 03 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00 dokonano oceny ofert. Po zastosowaniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa wskazała firmę 3a.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Błogosławionego Czesława 3/3 kod pocztowy: 44-100,  jako kandydata spełniającego wymagania konkursowe i jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o zlecenie podwykonawstwa rozbudowy aplikacji mobilnych i webowej zawierających gry, system śledzenia postępów oraz organizer opartych o Stosowaną Analizę Zachowania.

Zobacz protokół: Zobacz

Udostępnij post:
Avatar
Polonistka, doktorantka na UJ, w DrOmnibus odpowiedzialna za tworzenie materiałów edukacyjnych i rozwój koncepcji metodycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Publikuje w prasie i w internecie. Od lat zaangażowana w pracę dydaktyczną.

Polish philologist and doctoral student at the Jagiellonian University in Krakow. At DrOmnibus, develops educational materials and methodological concepts for working with children with SEND. Conducts workshops for children and young and courses for teachers. Publishes articles online and in the press. Has many years of experience in didactics.