Alex patrzy w aplikację jak zaczarowany

Alex to 5-letni chłopiec z autyzmem, którego poznaliśmy dzięki pani Marioli Ziółko prowadzącej jego terapię. Pani Mariola jest oligofrenopedagogiem, terapeutką behawioralną, pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Alex interesuje się nowymi technologiami, terapeutka pomyślała więc, że dołączenie do projektu obserwacje DrOmnibus będzie doskonałym pomysłem. Projekt polega na tym, że rodzic i nauczyciel / terapeuta wykorzystując aplikację DrOmnibus Edukacja Włączająca razem pracują na sukces dziecka, by mogło się ono rozwijać, wykorzystywać swój potencjał, uczyć samodzielności, a w efekcie, by mogło być szczęśliwe.

Alex wykazuje wiele zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, m.in. stymulację dotykową, wokalizacje, np. w niespodziewanych momentach powtarza angielski alfabet lub śpiewa piosenki, ma również bezpośrednie echolalie. Podczas terapii często wchodzi w zachowania oporowe, np. sam się uderza. Ucieka, kiedy chce zakończyć jakieś zadanie.

Jak Alex zareagował na aplikację?

Alex brał już kiedyś udział w projekcie terapii z wykorzystaniem tabletów. Takie ćwiczenia sprawiają mu dużą radość. Wystarczy powiedzieć: Alex, to jest coś nowego!” opowiada Mariola Ziółko. Terapeutka zaobserwowała, że podczas kontaktu z aplikacją zachowania niepożądane u Alexa nie występują. To był sygnał, by rozpocząć pracę.

Kiedy włączamy Edukację Włączającą, Alex patrzy w nią jak zaczarowany. Potrafi sam ćwiczyć cyfry lub kształty przez kilkanaście minut i w tym czasie nie wykazuje żadnych zachowań oporowych, ustają również echolalie. Reaguje na polecenia w aplikacji. Nie pozwala do siebie podejść, bo chce pracować samodzielnie, jest bardzo skoncentrowany. Aplikacja sama w sobie jest dla niego nagrodą, nie traktuje jej jak pracy. Spośród gier nagród najbardziej lubi bębenki” – mówi terapeutka.

Pani Mariola skontaktowała nas z mamą Alexa. Już wkrótce opublikujemy opowieść mamy i poznamy pierwsze wrażenia dotyczące pracy chłopca z aplikacją  w domu.

Zobacz:


Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami?

Wypróbuj nasz produkt!

Udostępnij post:

Autor: Ilona Klimek

Avatar
Polonistka, redaktorka i recenzentka. W DrOmnibus odpowiedzialna za redakcję i korektę tekstów. Współpracuje z miesięcznikiem „Znak”. Lubi książki dla dzieci.
Polish philologist and editor. Editor at DrOmnibus. Cooperates with the 'Znak' monthly. Likes children's books.